• Popis prebivalstva 1830
  Indeks
  Leto: 1934
  Zgodovinski arhiv Ljubljana
 • Popis prebivalstva Ljubljane 1830
  Tabelarni prikaz podatkov z iskalnikom in povezavami na digitalizirano arhivsko gradivo
  Leto: 2014
  Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovinski arhiv Ljubljana
 • Zemljevid krajev popisov prebivalstva občin okrajnega glavarstva Novo mesto iz leta 1869
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 2014
Št. zadetkov: 3