• Šolski list (1929)
  Šolski okraj Črnomelj
  Občina Adlešiči
  Adlešiči
  Državna osnovna mešana šola
  School census (1929)
  School district Črnomelj
  Municipality Adlešiči
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Murska Sobota
  Občina Gornji Petrovci
  Adrijanci
  Enorazredna osnovna šola v Adrijancih
  School census (1929)
  School district Murska Sobota
  Municipality Gornji Petrovci
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Novo mesto
  Občina Ajdovec
  Ajdovec
  Državna mešana osnovna šola v Ajdovcu
  School census (1929)
  School district Novo mesto
  Municipality Ajdovec
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Novo mesto
  Občina Ambrus
  Ambrus
  Državna mešana osnovna šola Ambrus
  School census (1929)
  School district Novo mesto
  Municipality Ambrus
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Murska Sobota
  Občina Martjanci
  Andrejci
  Državna narodna šola
  School census (1929)
  School district Murska Sobota
  Municipality Martjanci
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Ljutomer
  Občina Apače
  Apače
  Državna deška osnovna šola
  School census (1929)
  School district Ljutomer
  Municipality Apače
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929-1932)
  Šolski okraj Brežice
  Občina Artiče
  Artiče
  Državna narodna mešana šola Artiče
  School census (1929-1932)
  School district Brežice
  Municipality Artiče
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929-1936)
  Šolski okraj Logatec
  Občina Stari trg pri Ložu
  Babno polje
  Državna mešana osnovna šola v Babnem polju
  School census (1929-1936)
  School district Logatec
  Municipality Stari trg pri Ložu
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Murska Sobota
  Občina Murska Sobota - okolica
  Bakovci
  Štirirazredna državna osnovna šola
  School census (1929)
  School district Murska Sobota
  Municipality Murska Sobota - okolica
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Kočevje
  Občina Banja Loka
  Banja Loka
  Državna mešana osnovna šola
  School census (1929)
  School district Kočevje
  Municipality Banja Loka
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929-1936)
  Šolski okraj Logatec
  Občina Begunje pri Cerknici
  Begunje pri Cerknici
  Državna mešana osnovna šola v Begunjah pri Cerknici
  School census (1929-1936)
  School district Logatec
  Municipality Begunje pri Cerknici
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Radovljica
  Občina Begunje
  Begunje
  Državna mešana osnovna šola Begunje
  School census (1929)
  School district Radovljica
  Municipality Begunje
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Novo mesto
  Občina Bela Cerkev
  Bela Cerkev
  Državna osnovna šola v Beli cerkvi
  School census (1929)
  School district Novo mesto
  Municipality Bela Cerkev
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Šoštanj
  Občina Sv. Florijan
  Belevode
  Državna osnovna šola Belevode
  School census (1928)
  School district Šoštanj
  Municipality Sv. Florijan
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Lendava
  Občina Beltinci
  Beltinci
  Šestrazredna državna narodna šola
  School census (1929)
  School district Lendava
  Municipality Beltinci
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1936)
  Šolski okraj Lendava
  Občina Orešje
  Benica
  Enorazredna državna narodna šola
  School census (1936)
  School district Lendava
  Municipality Orešje
  Leto: 1936
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Kranj
  Občina Besnica
  Besnica
  Državna osnovna šola
  School census (1929)
  School district Kranj
  Municipality Besnica
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1940)
  Šolski okraj Ljubljana - okolica
  Občina Dobrunje
  Besnica
  Ljudska šola v Besnici
  School census (1940)
  School district Ljubljana - okolica
  Municipality Dobrunje
  Leto: 1940
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Ljubljana - okolica
  Občina Vrhnika
  Bevke
  Državna osnovna šola Bevke
  School census (1929)
  School district Ljubljana - okolica
  Municipality Vrhnika
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1929)
  Šolski okraj Novo mesto
  Občina Šmihel-Stopiče
  Birčna vas
  Državna mešana osnovna šola v Birčni vasi
  School census (1929)
  School district Novo mesto
  Municipality Šmihel-Stopiče
  Leto: 1929
  Slovenski šolski muzej
Št. zadetkov: 941