• Avstrijski krajevni repertoriji 1.0 XML shema, delovni dokumenti
  Gazetteer (Ortsrepertorium) of Austria 1.0 XML Schema, working documents
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Sistory augmented reality 1.0 XML Schema
  Dokumentacija
  Sistory Augmented Reality 1.0 XML Schema
  Documentation
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 2013
 • Implementacija metapodatkov na spletnem portalu SIstory
  Avtor(ji): Katja Meden
  Leto: 2017
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta; Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Ljubljana
 • Metapodatki portala Zgodovina Slovenije - SIstory
  Navodila za uporabo orodja za vnos metapodatkov
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 2013
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Slovenski indeks citiranosti (SICI)
  Načrt izgradnje in delovanja
  Leto: 2014
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • SIstory nadgrajena resničnost 1.0 XML shema
  SIstory Augmented Reality 1.0 XML Schema
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 2013
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • SIstory Basic XML Schema 2.0
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 2013
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • SIstory Dublin Core XML Schema 1.0
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 2013
  Inštitut za novejšo zgodovino
Št. zadetkov: 8