• Sejni zapisi Skupščine Socialistične Republike Slovenije
  Zbori
  Kronološki pregled
  Leta: 1963-1990
  Shorthand minutes of the People’s Assembly of the People’s Republic of Slovenia
  Chambers
  Chronological Review
  Years: 1963-1990
Št. zadetkov: 1