• Sejni zapisi Skupščine Socialistične Republike Slovenije
  Zbori
  Kronološki pregled
  Leta: 1963-1990
  Shorthand minutes of the People’s Assembly of the People’s Republic of Slovenia
  Chambers
  Chronological Review
  Years: 1963-1990
 • Sejni zapisi Skupščine Socialistične Republike Slovenije
  Skupščine Samoupravnih interesnih skupnosti
  Kronološki pregled
  Leta: 1975-1985
  Shorthand minutes of the People’s Assembly of the People’s Republic of Slovenia
  Assemblies of Self-managed Communities of Interest
  Chronological Review
  Years: 1975-1985
 • Sejni zapisi Skupščine Socialistične Republike Slovenije
  Skupne seje in skupna zasedanja
  Kronološki pregled
  Leta: 1963-1990
  Shorthand minutes of the People’s Assembly of the People’s Republic of Slovenia
  Joint Sessions and
  Joint Constitutive Sessions
  Years:1963-1990
Št. zadetkov: 3