• Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje 9. aprila 1963
  (Ustavna razprava)
  Leto: 1963
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 1. februarja do 30. aprila 1960
  Leto: 1960
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 1. februarja do 31. maja 1962
  Leto: 1962
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 1. junija do 9. oktobra 1962
  Leto: 1962
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 1. maja do 30. septembra 1960
  Leto: 1960
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 1. maja do 31.oktobra 1959
  Leto: 1959
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 1. marca do 31. avgusta 1961
  Leto: 1961
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 1. marca do 8. aprila 1963
  Leto: 1963
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 1. novembra 1959 do 31. januarja 1960
  Leto: 1960
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 1. oktobra 1960 28. februarja 1961
  Leto: 1961
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 1. septembra 1958 do 30. aprila 1959
  Leto: 1959
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 1. septembra 1961 do 31. januarja 1962
  Leto: 1962
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 10. oktobra 1962 do 28. februarja 1963
  Leto: 1963
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  (Četrti sklic)
  Seje od 10.aprila do 31.avgusta 1958
  Leto: 1958
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
Št. zadetkov: 14