• Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  I. izredno zasedanje (Drugi sklic)
  II. izredno zasedanje (Drugi sklic) 29.aprila 1952
  Leto: 1952
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  I. redno zasedanje (Drugi sklic) 10. aprila do 8. junija 1951 in II. redno zasedanje (Drugi sklic) 14.decembra 1951
  Leto: 1952
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  III. izredno zasedanje (Drugi slkic) 30. junija 1952
  Leto: 1952
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  III. redno zasedanje (Drugi sklic) 11. aprila - 12.aprila 1952
  Leto: 1952
  Ljudska skupčina LRS
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  IV. izredno zasedanje (Drugi sklic) 14. marca do 29. junija 1953
  V. redno zasedanje (Drugi slikc) 29. junija do 30. junija 1953
  VI. redno zasedanje (Drugi sklic) 16. septembra 1953
  Leto: 1953
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  IV. izredno zasedanje 12. januarja - 13.januarja 1951
  Leto: 1951
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
 • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
  IV. redno zasedanje (Drugi sklic) 28. januarja do 30. junarja 1953
  Leto: 1953
  Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
Št. zadetkov: 7