• 33˚ 46˚ Cilli
  Nach Specialkarte 1880 bis 1883
  Leto: 1894
  K. u. k. militär-geographiches Institut, Dunaj
 • Rab
  Karte von Jugoslawien 1:100.000. Sonderausgabe. Nür für den Dienstgebrauch.
  Blatt 53
  Leto: 1934
  Vojno Geografski Institut Kraljevine Jugoslavije, Beograd
 • Silba
  Karte von Jugoslawien 1:100.000. Sonderausgabe. Nür für den Dienstgebrauch.
  Blatt 70
  Leto: 1933
  Vojno Geografski Institut Kraljevine Jugoslavije, Beograd
 • Die Schulen der Untersteiermark
  Leto: 1941
  Amte Schulwsen in der Bundesführung des Steirischen Heimatbundes, Graz
 • Istoriski atlas za opštu i narodnu istoriju
  Drugo, popravljeno izdanje
  Leto: 1931
  Izdavačka knjižarnica Gece Kona, Beograd
 • Lechner's General-Karte von Krain
  Leto: 1910
  R. Lechner, Dunaj
 • Marburg a. d. Drau
  Stadtplan und Strassenverzeichnis
  Avtor(ji): Viktor Pohar
  Leto: 1941
  Politischen Kommissar der Stadt Marburg a. d. Drau, Maribor, Marburger Druckerei, Maribor
 • Najnovejši načrt mesta Ljubljane z okolico in delom Gorenjske po uradnih podatkih v 6 barvnem tisku s seznamom cest in ulic, javnih poslopij, uradov itd.
  Avtor(ji): Ciril M. Koch
  Leto: 1924
  Tisk in založba litografičnega zavoda Čemažar in drug, Ljubljana
 • Ravensteins Kriegskarte 17: Ravensteins Kriegskarte für oestl. Dolomiten, Karnische und Julische Alpen, Görz, Küstenland, Friaul und oberitalienische, Venezianische Ebene
  Leto: 1914
  L. Ravenstein, Frankfurt
 • Sušak
  Leto: 1914
 • Trialistični zemljevid habsburške monarhije
  druga izdaja
  Avtor(ji): Henrik Hanau
  Leto: 1905
  C. in kr. dvorni zemljevidni zavod G. FREYTAG & BERNDT, Dunaj
 • Zgodovina narodov Jugoslavije, 2. knjiga (od začetka XVI. stoletja do konca XVIII. stoletja) - zemljevidi
  separat
  Leto: 1959
  Državna založba Slovenije, Ljubljana
 • Übersichtskarte des südwestlichen Kriegsschauplatzes
  Leto: 1916
  Verlag der k. u. k. Hof- und Universitätbuchhandlung R. Lechner (W. Müller), Wien
Št. zadetkov: 13