Bilten Slovenskega društva za proučevanje 18. stoletja ponuja povzetke društvenih predavanj in bibliografske preglede študij o 18. stoletju na Slovenskem iz različnih področij. V Biltenu se lahko seznanite tudi o drugih dogajanjih v okviru društvenih dejavnosti.

Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja (SD18) je forum strokovnjakov iz Slovenije, zamejstva in tujine, ki preučuje 18. stoletje kot posebej pomembno obdobje v zgodovini slovenskega prostora. Predmeta svojega proučevanja se loteva interdisciplinarno in svoje znanstvene ugotovitve posreduje širši javnosti. V zvezi s tem si prizadeva za: vzpostavitev in vzdrževanje stikov s predstavniki različnih znanstvenih panog; sodelovanje z relevantnimi ustanovami v Sloveniji (univerzami, inštituti, knjižnicami, muzeji, arhivi idr.); mednarodno povezovanje in sodelovanje, posebej s sorodnimi društvi, ustanovami in posamezniki v deželah, katerih zgodovina je povezana s slovensko.

Društvo prireja članske sestanke, seminarje in predavanja. Vsako leto pripravi vsaj eno strokovno posvetovanje, prireja strokovne ekskurzije ter izdaja znanstvene in strokovne publikacije.

Spletna stran Slovenskega društva za proučevanje 18. stoletja

 • Bilten, 2009, št. 1
  Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja
  Leto: 2009
  Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, Ljubljana
 • Bilten, 2010, št. 2
  Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja
  Leto: 2010
  Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja, Ljubljana
 • Bilten, 2011, št. 3
  Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja
  Leto: 2011
  Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja, Ljubljana
 • Bilten, 2012, št. 4
  Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja
  Leto: 2012
  Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja, Ljubljana
 • Bilten, 2013, št. 5
  Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja
  Leto: 2013
  Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, Ljubljana
 • Bilten, 2014, št. 6
  Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja
  Leto: 2014
  Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja, Ljubljana
 • Bilten, 2015, št. 7
  Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja
  Leto: 2015
  Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja, Ljubljana
Št. zadetkov: 7