• Arhiv Republike Slovenije
 • Cankarjeva založba
 • Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije
 • Glasbena umetnost pozne renesanse in baroka na Slovenskem
  Avtor(ji): Janez Höfler
  Leto: 1978
  Partizanska knjiga, Ljubljana
 • Modrijan založba
  Leto: 1978
 • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete
  Leto: 1978
 • Pedagoški inštitut
  Leto: 1978
 • Slovenska matica
  Leto: 1978
 • Založba INZ
  Leto: 1978
 • Založba Obzorja
  Leto: 1978
 • Zgodovinski arhiv Ljubljana
  Leto: 1978
Št. zadetkov: 11