• Arhiv Republike Slovenije
  • Cankarjeva založba
  • Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije
  • Modrijan založba
  • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete
  • Pedagoški inštitut
  • Slovenska matica
  • Založba INZ
  • Založba Obzorja
  • Zgodovinski arhiv Ljubljana
  • Zgodovinsko društvo Celje
Št. zadetkov: 11