Izdajatelj: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

Založba: Založba ZRC

Mednarodni uredniški odbor:

Synnove Bendixsen, Ulf Brunnbauer, Aleš Bučar Ručman, Martin Butler, Daniela l. Caglioti, Jasna Čapo, Donna Gabaccia, Jure Gombač, Ketil Fred Hansen, Damir Josipovič, Aleksej Kalc, Jernej Mlekuž, Claudia Morsut, Ihklas Nouh Osman, Nils Olav Østrem, Lydia Potts, Maya Povrzanović Frykman, Francesco della Puppa, Jaka Repič, Rudi Rizman, Matteo Sanfilippo, Annemarie Steidl, Urška Strle, Kristina Toplak, Adam Walaszek, Rolf Wörsdörfer, Simona Zavratnik, Janja Žitnik Serafin

Glavna urednica:Mirjam Milharčič Hladnik

Dve domovini/ Two Homelands: Razprave o migracijah/ Migration Studies je osrednja slovenska znanstvena revija s področja migracij. Revija je interdisciplinarna, mednarodna in večjezična. Namenjena je objavi znanstvenih in strokovnih člankov, poročil, razmišljanj in knjižnih ocen s področja humanističnih in družboslovnih disciplin, ki obravnavajo različne vidike migracij. Revija izhaja dvakrat letno in je indeksirana v SSCI – Social Sciences Citation Index, FRANCIS (Sociology/Ethnology/Linguistics of Francis), IBZ – International Bibliography of Periodical Literature, IBR – International Bibliography of Book Reviews, Sociological Abstracts, IBSS - International Bibliography of the Social Sciences, MSH-Maisons des Sciences de l’Homme, Social SciSearch, Journal Citation Reports / Social Science Edition, SCOPUS.
ISSN 0353-6777


Novejši letniki revije so dostopni na tej povezavi.

 • Dve domovini 2009, št. 30
  Leto: 2009
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2002, št. 16
  Leto: 2002
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2003, št. 17
  Leto: 2003
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2003, št. 18
  Leto: 2003
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2004, št. 19
  Leto: 2004
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2004, št. 20
  Leto: 2004
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2005, št. 21
  Leto: 2005
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2005, št. 22
  Leto: 2005
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2006, št. 23
  Leto: 2006
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2006, št. 24
  Leto: 2006
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2007, št. 25
  Leto: 2007
  Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2007, št. 26
  Leto: 2007
  Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2008, št. 27
  Leto: 2008
  Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2008, št. 28
  Leto: 2008
  Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2009, št. 29
  Leto: 2009
  Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini, 2010, št. 31
  Leto: 2010
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Št. zadetkov: 16