Izdajatelj: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

Založba: Založba ZRC

Mednarodni uredniški odbor: Dirk Hoerder, Donna Gabaccia, Rudi Rizman, Annemarie Steidl, Marjan Drnovšek, Ulf Brunnbauer, Damir Josipovič, Aleksej Kalc, Maya Povrzanović Frykman, Rolf Wörsdörfer, Janja Žitnik Serafin, Jure Gombač, Jernej Mlekuž, Kristina Toplak, Adam Walaszek, Jaka Repič

Glavna urednica:Mirjam Milharčič Hladnik

Dve domovini/ Two Homelands: Razprave o migracijah/ Migration Studies je osrednja slovenska znanstvena revija s področja migracij. Revija je interdisciplinarna, mednarodna in večjezična. Namenjena je objavi znanstvenih in strokovnih člankov, poročil, razmišljanj in knjižnih ocen s področja humanističnih in družboslovnih disciplin, ki obravnavajo različne vidike migracij. Revija izhaja dvakrat letno in je indeksirana v SSCI – Social Sciences Citation Index, FRANCIS (Sociology/Ethnology/Linguistics of Francis), IBZ – International Bibliography of Periodical Literature, IBR – International Bibliography of Book Reviews, Sociological Abstracts, IBSS - International Bibliography of the Social Sciences, MSH-Maisons des Sciences de l’Homme, Social SciSearch, Journal Citation Reports / Social Science Edition, SCOPUS.
ISSN 0353-6777


Novejši letniki revije so dostopni na tej povezavi.

 • Dve domovini / Two Homelands, 2002, št. 16
  Leto: 2002
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini / Two Homelands, 2003, št. 17
  Leto: 2003
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini / Two Homelands, 2003, št. 18
  Leto: 2003
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini / Two Homelands, 2004, št. 19
  Leto: 2004
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini / Two Homelands, 2004, št. 20
  Leto: 2004
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini / Two Homelands, 2005, št. 21
  Leto: 2005
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini / Two Homelands, 2005, št. 22
  Leto: 2005
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini/Two Homelands, 2006, št. 23
  Leto: 2006
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini/Two Homelands, 2006, št. 24
  Leto: 2006
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini/Two homelands, 2007, št. 25
  Leto: 2007
  Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini/Two homelands, 2007, št. 26
  Leto: 2007
  Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini/Two homelands, 2008, št. 27
  Leto: 2008
  Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini/Two homelands, 2008, št. 28
  Leto: 2008
  Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini/Two homelands, 2009, št. 29
  Leto: 2009
  Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini/Two homelands, 2009, št. 30
  Leto: 2009
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
 • Dve domovini/Two homelands, 2010, št. 31
  Leto: 2010
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Št. zadetkov: 16