Besedilni korpus programov slovenskih političnih strank, organizacij in društev od leta 1890 do druge svetovne vojne.

Besedilni korpus nastaja v okviru dejavnosti Raziskovalne infrastrukture Slovenskega zgodovinopisja (SIstory in DARIAH-SI) in je dosegljiv tudi na GitHub.

Prepisana so bila besedila političnih programov, resolucij, statutov, peticij, oklicov, pozivov, zakonskih predlogov, mnenj in stališč pomembnih politikov ter podobnih besedil, ki vsebujejo politično-programska besedila političnih strank, organizacij in društev. Kot nepomembna niso bila prepisana dela besedil, ki nimajo politično-programske vsebine. 

Korpus je kodiran v XML po priporočilih za zapis besedil TEI P5 (Text Encoding Initiative). Označena je glavna struktura besedila in imenske entitete (osebe, kraji, datumi). Deli XML dokumentov, ki so v glavne XML dokumente vključeni s pomočjo mehanizma XInclude, so dosegljivi samo na GitHub.

Dokumente je v okviru izvajanja IP INZ zbral in za objavo pripravil dr. Jurij Perovšek. Dokumente so uredili sodelavci IP INZ (dr. Andrej Pančur, dr. Mojca Šorn in Neja Blaj Hribar).
 • Adresa cesarskemu in kraljevemu apostolskemu veličanstvu Francu Jožefu I., sprejeta na prvem (jugoslovanskem) taboru političnega društva Edinost 27. oktobra 1878 v Dolini pri Trstu
  Leto: 1878
 • Adresa delegacije Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov v Zagrebu prebrana pred srbskim prestolonaslednikom Aleksandrom Karađorđevićem ob združitvi Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in Kraljevine Srbije v Kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev ...
  Leto: 1964
 • Avtonomistični državnopravni program Slovenske ljudske stranke predložen v ustavodajni skupščini Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 12. februarja 1921
  Leto: 1921
 • Avtonomistično stališče Vseslovenske ljudske stranke o ureditvi jugoslovanske države, izraženo v članku Frana pl. Šukljeta V zaželjeni deželi, objavljenim oktobra 1918
  Leto: 1918
 • "Chicaška" izjava, oblikovana 29. junija 1917 in sprejeta na ustanovnem občnem zboru Slovenskega republičanskega združenja 11. in 12. avgusta 1917 v Chicagu
  Leto: 1919
 • Dodatka k "Tivolski" resoluciji
  Leto: 1909
 • Dopolnilo k programu Socialistične stranke Jugoslavije, sprejeto na pokrajinskem zboru SSJ za Slovenijo 6. IN 7. januarja 1923 v Celju
  Leto: 1923
 • Državnopravna deklaracija jugoslovanskega kluba, podana 30. maja 1917 v državnem zboru na Dunaju (majniška deklaracija)
  Leto: 2014
 • Glavna programska načela Prekmurske kmetijske stranke
  Leto: 1920
 • Glavne točke programa Slovenske kmetske zveze, predstavljene na njenem ustanovnem zboru 21. januarja 1907 v Mariboru
  Leto: 1907
 • Izjava Slovenske kmečke zveze, sprejeta na njenem ustanovnem zboru 21. januarja 1907 v Mariboru
  Leto: 1907
 • Izjava liberalno usmerjenih kulturnih in znanstvenih delavcev za takojšno združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevino Srbijo, objavljena 23. novembra 1918
  Leto: 1918
 • Izjava ljubljanske škofije, Slovenske ljudske stranke na Kranjskem, Narodno napredne stranke na Kranjskem ter Slovenske katoliške delavske demokracije v podporo majniški deklaraciji 15. septembra 1917 (Ljubljana/septembrska izjava)
  Leto: 1917
 • Izjava načelnika združenega slovensko-hrvaškega kluba avstrijske delegacije dr. Ivana Šusteršiča o aneksiji Bosne in Hercegovine na zasedanju delegacij 7. oktobra 1908 v Budimpešti
  Leto: 1908
 • Izjava predstavnika Vseslovenske ljudske stranke dr. Izidorja Cankarja o pogledu Slovencev na Jugoslovansko državo, podana na seji Osrednjega odbora Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov 23. novembra 1918 v Zagrebu
  Leto: 1964
 • Izjava Češkega društva, podana na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani
  Leto: 1909
 • Komunike Hrvaško-Slovenske narodne zveze, sprejet po posvetovanju predstavnikov Hrvaške stranke prava in Vseslovenske ljudske stranke v prostorih državnozborskega Hrvaško-Slovenskega kluba 9. in 10. oktobra 1912 na Dunaju
  Leto: 1912
 • Komunike o hrvaško-slovenski enotnosti, sprejet na posvetu Hrvaške stranke prava in Vseslovenske ljudske stranke 18. in 19. septembra 1912 v Opatiji
  Leto: 1912
 • Komunike o ustanovitvi Narodnega sveta za slovenske dežele in Istro v Ljubljani, izdan 17. avgusta 1918
  Leto: 1964
 • Kulturni, filozofski, socialnogospodarski in politični pogledi Masarykovcev na Slovenskem
  Leto: 1901
Št. zadetkov: 241