Statistički godišnjaki Kraljevine Jugoslavije (Beograd 1929-1940, 10 zvezkov) so uradno statistično gradivo, ki ga je pripravila državna statistična služba (Opšta državna statistika). Odstirajo celovito statistično »podobo« prve Jugoslavije po ustaljenih rubrikah, od zemljepisnih in klimatskih podatkov, podatkov o prebivalstvu, gospodarstvu (po gospodarskih panogah), statističnih podatkov o kulturnem življenju, izobraževanju, zdravstvu, socialnem skrbstvu ter sodstvu, na koncu pa o ustroju države od predstavniških (voljenih) organov do državne uprave in financ. Statistični podatki so dobrodošel vir za prikaz družbenega in gospodarskega stanja prve jugoslovanske države. Vsak nadaljnji zvezek (naslednji letnik) je s podatki dopolnjeval predhodnega v posameznih rubrikah, tako da ne gre za povsem običajne statistične letopise, ki prinašajo letne statistične podatke. Osnova letopisov za obdobje tridesetih let je popis prebivalstva z dne 31. marca 1931, ki je bil zadnji tak popis v času pred drugo svetovno vojno.

 • Статистички годишњак 1929
  Краљевина Југославија, Општа државна статистика
  Књига 1
  Annuaire statistique 1929
  Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
  Livre 1
  Statistički godišnjak 1929
  Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
  Knjiga 1
  Leto: 1932
  Opšta državna statistika, Beograd
 • Статистички годишњак 1930
  Краљевина Југославија, Општа државна статистика
  Књига 2
  Annuaire statistique 1930
  Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
  Livre II
  Statistički godišnjak 1930
  Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
  Knjiga II
  Leto: 1933
  Opšta državna statistika, Beograd
 • Статистички годишњак 1931
  Краљевина Југославија, Општа државна статистика
  Књига 2
  Annuaire statistique 1931
  Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
  Livre III
  Statistički godišnjak 1931
  Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
  Knjiga III
  Leto: 1934
  Opšta državna statistika, Beograd
 • Статистички годишњак 1932
  Краљевина Југославија, Општа државна статистика
  Књига 4
  Annuaire statistique 1932
  Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
  Livre IV
  Statistički godišnjak 1932
  Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
  Knjiga IV
  Leto: 1934
  Opšta državna statistika, Beograd
 • Статистички годишњак 1933
  Краљевина Југославија, Општа државна статистика
  Књига 5
  Annuaire statistique 1933
  Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
  Livre V
  Statistički godišnjak 1933
  Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
  Knjiga V
  Leto: 1935
  Opšta državna statistika, Beograd
 • Статистички годишњак 1936
  Краљевина Југославија, Општа државна статистика
  Књига 7
  Annuaire statistique 1936
  Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
  Livre VII
  Statistički godišnjak 1936
  Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
  Knjiga VII
  Leto: 1937
  Opšta državna statistikat, Beograd
 • Статистички годишњак 1936
  Краљевина Југославија, Општа државна статистика
  Књига 8
  Annuaire statistique 1937
  Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
  Livre VIII
  Statistički godišnjak 1937
  Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
  Knjiga VIII
  Leto: 1938
  Opšta državna statistika, Beograd
 • Статистички годишњак 1940
  Краљевина Југославија, Општа државна статистика
  Књига 10
  Annuaire statistique 1940
  Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
  Livre X
  Statistički godišnjak 1940
  Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
  Knjiga X
  Leto: 1941
  Opšta državna statistika, Beograd
 • Статистички годишњак 1938-1939
  Краљевина Југославија, Општа државна статистика
  Књига 9
  Annuaire statistique 1938-1939
  Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
  Livre IX
  Statistički godišnjak 1938-1939
  Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
  Knjiga IX
  Leto: 1939
  Opšta državna statistika, Beograd
 • Статистички годишњак 1934-1935
  Краљевина Југославија, Општа државна статистика
  Књига 5
  Annuaire statistique 1934-1935
  Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
  Livre VI
  Statistički godišnjak 1934-1935
  Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
  Knjiga VI
  Leto: 1936
  Opšta državna statistika, Beograd
Št. zadetkov: 10