Statistički godišnjaki Kraljevine Jugoslavije (Beograd 1929-1940, 10 zvezkov) so uradno statistično gradivo, ki ga je pripravila državna statistična služba (Opšta državna statistika). Odstirajo celovito statistično »podobo« prve Jugoslavije po ustaljenih rubrikah, od zemljepisnih in klimatskih podatkov, podatkov o prebivalstvu, gospodarstvu (po gospodarskih panogah), statističnih podatkov o kulturnem življenju, izobraževanju, zdravstvu, socialnem skrbstvu ter sodstvu, na koncu pa o ustroju države od predstavniških (voljenih) organov do državne uprave in financ. Statistični podatki so dobrodošel vir za prikaz družbenega in gospodarskega stanja prve jugoslovanske države. Vsak nadaljnji zvezek (naslednji letnik) je s podatki dopolnjeval predhodnega v posameznih rubrikah, tako da ne gre za povsem običajne statistične letopise, ki prinašajo letne statistične podatke. Osnova letopisov za obdobje tridesetih let je popis prebivalstva z dne 31. marca 1931, ki je bil zadnji tak popis v času pred drugo svetovno vojno.


Warning: file_get_contents(http://localhost:9200/publications/_search): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhost/sistory3_git/application/models/SI/Elastic/Helper.php on line 28