• Дефинитивни резултати пописа становништва од 31 јануара 1921 год
  Résultats définitifs du recensement de la population du 31 janvier 1921
  Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31 januara 1921 god
  Leto: 1932
  Opšta državna statistika, Sarajevo
 • Definitivni rezultati popisa stanovništva: od 31 marta 1931 godine
  Knj. 1, Prisutno stanovništvo, broj kuća i domaćinstava
  Résultats définitifs du recensement de la population: du 31 mars 1931
  Livre 1, Population de fait, nombre de maisons et de ménages
  Leto: 1937
  Državna štamparija, Beograd
 • Résultats définitifs du recensement de la population: du 31 mars 1931
  Livr. 3, Population de fait par le degré d'instruction et l'âge
  Definitivni rezultati popisa stanovništva: od 31 marta 1931 godine
  Knj. 3, Prisutno stanovništvo po pismenosti i starosti
  Leto: 1938
  Državna štamparija, Beograd
 • Résultats définitifs du recensement de la population: du 31 mars 1931
  Livre 4, Population de fait suivant la profession principale
  Definitivni rezultati popisa stanovništva: od 31 marta 1931 godine
  Knj. 4, Prisutno stanovništvo po glavnom zanimanju
  Leto: 1940
  Državna štamparija, Beograd
 • Résultats définitifs du recensement de la population: du 31 mars 1931
  Livre 2, Population de fait par confessions
  Definitivni rezultati popisa stanovništva:od 31 marta 1931 godine
  Knj. 2, Prisutno stanovništvo po veroispovesti
  Leto: 1938
  Državna štamparija, Beograd
 • Določbe za uvedbo in vodenje registra prebivalstva v občinah Ljubljanske pokrajine
  Norme per l’istituzione e la tenuta del registro di popolazione nei comuni della provincia di Lubiana
  Leto: 1941
  Visoki komisariat Ljubljanske pokrajine, Ljubljana
 • Prebivalstvo Slovenije 1931 in 1941
  demografska statistika
  Leto: 1945
  Statistični urad Slovenije, Ljubljana
Št. zadetkov: 7