• Cadastre national de l'Istrie : d'après le recensement du 1er octobre 1945
  Leto: 1946
  Edition de l'Institut Adriatique, Sušak
 • Дефинитивни резултати пописа становништва од 31 јануара 1921 год
  Résultats définitifs du recensement de la population du 31 janvier 1921
  Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31 januara 1921 god
  Leto: 1932
  Opšta državna statistika, Sarajevo
 • Definitivni rezultati popisa stanovništva: od 31 marta 1931 godine
  Knj. 1, Prisutno stanovništvo, broj kuća i domaćinstava
  Résultats définitifs du recensement de la population: du 31 mars 1931
  Livre 1, Population de fait, nombre de maisons et de ménages
  Leto: 1937
  Državna štamparija, Beograd
 • Résultats définitifs du recensement de la population: du 31 mars 1931
  Livr. 3, Population de fait par le degré d'instruction et l'âge
  Definitivni rezultati popisa stanovništva: od 31 marta 1931 godine
  Knj. 3, Prisutno stanovništvo po pismenosti i starosti
  Leto: 1938
  Državna štamparija, Beograd
 • Résultats définitifs du recensement de la population: du 31 mars 1931
  Livre 4, Population de fait suivant la profession principale
  Definitivni rezultati popisa stanovništva: od 31 marta 1931 godine
  Knj. 4, Prisutno stanovništvo po glavnom zanimanju
  Leto: 1940
  Državna štamparija, Beograd
 • Résultats définitifs du recensement de la population: du 31 mars 1931
  Livre 2, Population de fait par confessions
  Definitivni rezultati popisa stanovništva:od 31 marta 1931 godine
  Knj. 2, Prisutno stanovništvo po veroispovesti
  Leto: 1938
  Državna štamparija, Beograd
 • Določbe za uvedbo in vodenje registra prebivalstva v občinah Ljubljanske pokrajine
  Norme per l’istituzione e la tenuta del registro di popolazione nei comuni della provincia di Lubiana
  Leto: 1941
  Visoki komisariat Ljubljanske pokrajine, Ljubljana
 • Population by ethnic nationality
  Final results of the population census of March 15th 1948
  Volume IX
  Stanovništvo po narodnosti
  Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine
  Knjiga IX
  Leto: 1954
  Savezni zavod za statistiku, Beograd
 • Population by birthplace
  Final results of the population census of March 15th 1948
  Volume VI
  Stanovništvo po rodnom kraju
  Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine
  Knjiga VI
  Leto: 1955
  Savezni zavod za statistiku, Beograd
 • Navodila za uporabo anagrafičnih določb
  Istruzioni per l'applicazione delle norme anagrafiche
  Leto: 1942
  Visoki komisariat za Ljubljansko pokrajino, Ljubljana
 • Razvid statističnih popisov in poročil Statističnega urada Slovenije in resornih ministrstev od osvoboditve do 1.IX.1946
  Leto: 1946
  Statistični urad Slovenije, Ljubljana
 • Rezultati popisa vajencev v LR Sloveniji : po stanju z dne 15. maja 1946.
  Statistika dela
  Leto: 1946
  Predsedstvo vlade Ljudske republike Slovenije; Statistični urad Slovenije, Ljubljana
 • Prebivalstvo Slovenije 1931 in 1941
  demografska statistika
  Leto: 1945
  Statistični urad Slovenije, Ljubljana
 • Краљевина Југославија. Општа државна статистика. Дефинитивни резултати пописа становништва од 31 јануара 1921 год.
  Royaume de Yougoslavie. Statistique générale d'état. Résultats définitifs du recensment de la population du 31 janvier 1921.
  Kraljevina Jugoslavija. Opšta državna statistika. Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31 januara 1921 god.
  Leto: 1932
  Državna štamparija, Sarajevo
Št. zadetkov: 14