• Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije
    Vanredan saziv za 1939. godinu
    Knjiga I
    Od I. prethodnog do XV. redovnog sastanka
    Od 16. januara do 17. marta 1939. godine
    Leto: 1939
Št. zadetkov: 1