• Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije
  Vanredan saziv za 1931/32 godinu
  Knjiga I
  Od I. prethodnog do XIV. redovnog sastanka
  Od 7. decembra 1931 do 26. februara 1932. godine
  Od XV. do XVI. redovnog sastanka
  Od 29. februara do 1. marta 1932. godine
  Od XVII. do XXII. redovnog sastanka
  Od 2. marta do 7. marta 1932. godine
  Leto: 1932
Št. zadetkov: 1