• Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije
  III. redovni saziv za 1937/38 godinu
  Knjiga II
  Od VII. do XIX. redovnog sastanka
  Od 9. do 24. februara 1938. godine
  Budžetska debata u načelu
  Leto: 1938
Št. zadetkov: 1