• Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije
    III. redovan saziv za 1937/38 godinu
    Knjiga I
    Od I. prethodnog do VI. redovnog sastanka
    Od 20. oktobra 1937 do 8. februara 1938. godine
    Leto: 1938
Št. zadetkov: 1