• Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije
  II. redovni saziv za 1936/37 godinu
  Knjiga II
  Od XX. do XXXVIII. redovnog sastanka
  Od 17. februara do 10. marta 1937. godine
  Budžetska debata u načelu i u pojedinostima
  Leto: 1937
Št. zadetkov: 1