• Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije
  I. redovni saziv za 1935/36 godinu
  XXVIII. redovni sastanak od 19. oktobra 1936. godine
  II. redovni saziv za 1936/37 godinu
  Knjiga I
  Od I. prethodnog do XIX. redovnog sastanka
  Od 20. oktobra 1936. godine do 16. februara 1937. godine
  Leto: 1937
Št. zadetkov: 1