• Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije
  I. redovan saziv za 1935/36 godinu
  Knjiga II
  Od IV. do XV. redovnog sastanka
  Od 22. januara do 25. februara 1936. godine
  Od XVI. do XXVII. redovnog sastanka
  Od 26. februara do 30. marta 1936. godine
  Leto: 1936
Št. zadetkov: 1