• Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije
  Vanredan saziv za 1935. godinu
  Knjiga I
  Od I. prethodnog do IV. redovnog sastanka
  Od 3. juna do 18. jula 1935. godine
  Vanredan saziv, IX. redovni sastanak, 19. oktobar 1935. godine
  I. redovni saziv
  Od I. predhodnog sastanka do III. redovnog sastanka
  Od 20. oktobra do 14. novembra 1935. godine
  Vandredan saziv
  Od V. do VIII. redovnog sastanka
  Od 19. jula do 22. jula 1935. godine
  Leto: 1935
Št. zadetkov: 1