• Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije
  Redovan saziv za 1932/33 godinu
  Knjige IV-VII
  Od XXXVIII. do LVIII. redovnog sastanka
  Od 13. marta do 19. oktobra 1933. godine
  Budžetska debata u načelu i u pojedinostima
  Leto: 1933
Št. zadetkov: 1