• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
  Vanredan saziv za 1939. godinu
  Knjiga I
  Od prethodnog do VI. redovnog sastanka
  Od 16. januara do 23. marta 1939. godine
  Sa budžetskom debatom o načelu i pojedinostima
  Leto: 1939
Št. zadetkov: 1