• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
    Vanredan saziv za 1932. godinu
    Knjiga II
    Od XVIII. do XL. redovnog sastanka
    Od 22. marta do 19. oktobra 1932. godine
    Leto: 1932
Št. zadetkov: 1