• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
    Vanredan saziv za 1932. godinu
    Knjiga I
    Od I. prethodnog do XVII. redovnog sastanka
    Od 11. januara 1932 do 21. marta 1932. godine
    Leto: 1932
Št. zadetkov: 1