• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
  Redovan saziv za 1937. i 1938. godinu
  Knjiga I
  Od prethodnog do XV. redovnog sastanka
  Od 20. oktobra 1937. do 26. marta 1938. godine
  Sa budžetskom debatom u načelu i pojedinostima
  Leto: 1938
Št. zadetkov: 1