• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
  Redovan saziv za 1935. i 1936. godinu
  XIV. redovni sastanak 19. oktobra 1936. godine
  Redovan saziv za 1936. i 1937. godinu
  Knjiga I
  Od I. prethodnog do XV. redovnog sastanka
  Od 20. oktobra 1936 do 24. marta 1937. godine
  Sa budžetskom debatom u načelu i pojedinostima
  Leto: 1937
Št. zadetkov: 1