• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
    XIV. redovni sastanak Senata Kraljevine Jugoslavije
    Držan 23. marta 1937. godine v Beogradu
    Leto: 1937
Št. zadetkov: 1