• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
  Redovan saziv za 1935 i 1936 godinu
  Knjiga I
  Od I. prethodnog do XIII. redovnog sastanka
  Od 20. oktobra 1935 do 27. marta 1936 godine
  Sa budžetskom debatom u načelu i pojedinostima
  Leto: 1935
Št. zadetkov: 1