Krajevni repertoriji, ki so izhajali po posameznih deželah Habsburške monarhije, so na podlagi popisov prebivalstva prinašali podatke o prebivalstvu krajev.

 • Orts-Repertorium des Herzogthumes Steiermark
  Auf Grundlage der Volkszählung vom 31. December 1869
  Bearbeitet von der K. K. statistichen Central-Commission
  Leto: 1872
  Central-Commission, Graz
 • Orts-Repertorium des Herzogthumes Kärnten
  Auf Grundlage der Volkszählung vom 31. Dezember 1869
  Bearbeitet von der K.K. statistischen Central-Commission
  Leto: 1872
  C. Gerold's Sohn, Wien
 • Spezialortsrepertorium von Steiermark
  Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910
  Herausgegeben von der K. K. Statistischen Zentralkomission
  Leto: 1917
  Verlag der K. K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien
 • Spezialortsrepertorium der Österreichischen Länder
  Spezialortsrepertorium für das Österreichisch-Illyrische Küstenland
  Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910
  Herausgegeben von der Statistischen Zentralkommission
  Leto: 1918
  Verlag der Deutschösterreichischen Staatsdruckerei, Wien
 • Spezialortsrepertorium der Österreichischen Länder
  Spezialortsrepertorium von Kärnten
  Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910
  Herausgegeben von der Statistischen Zentralkommission
  Leto: 1918
  Statistischen Zentralkommission (izdal), Staatsdruckerei, Wien (založil)
 • Spezialortsrepertorium von Krain
  Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910
  Herausgegeben von der Statistischen Zentralkommission
  Leto: 1919
  Verlag der Deutschösterreichischen Staatsdruckerei, Wien
 • Spezialortsrepertorium von Kärnten
  Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. dezember 1910
  Herausgegeben von der Statistischen Zentralkommission
  Leto: 1918
  Verlag der Staatsdruckerei, Wien
 • Gemeinde und Ortschaftsverzeichnis der an den Reichsgau Kärnten angegliederten befreiten Gebiete Oberkrains und Unterkärntens
  Leto: 1942
  Verlag der Publikationsstelle Wien, Wien
 • Gemeindelexikon von Krain: bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900
  Leto: 1905
  Verlag der K. K. Hof- und Staatsdruckerei, Dunaj
 • Obširen imenik krajev na Krajnskem
  na svitlo dan po C. Kr. statistični centralni komisiji
  Special-Orts-Repertorium von Krain
  Herausgegeben von der K. K. statistichen Central-Commission
  Leto: 1884
  A. Hölder, Wien, 1884
 • Specialni krajevni repertorij avstrijskih dežel
  Specialni krajevni repertorij za Štajersko
  Izdelan na podlagi podatkov ljudskega štetja z dne 31. decembra 1910
  Izdala C.kr. statistična centralna komisija
  Leto: 1918
  C. kr. dvorna in državna tiskarna, Dunaj
 • Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v dravnem zboru
  Leksikon občin za Štajersko
  Izdelan po rezultatih popisa ljudstva dne 31.grudna 1900
  Izdala c.kr. centralna statistična komisija
  Leto: 1904
  C. Kr. Dvorna In Državna Tiskarna, Dunaj
 • Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru
  Izdelan po rezultatih popisa ljudstva dne 31. grudna 1900
  VI. Kranjsko
  Leto: 1906
  C. Kr. Centralna statistična komisija
 • Krajevni leksikon Dravske banovine
  Krajevni repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in tujskoprometnimi podatki vseh krajev dravske banovine
  Leto: 1937
  Zveza za tujski promet za Slovenijo, Ljubljana, Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine, Ljubljana
 • Ortsverzeichnis zur Gemeindegrenzkarte von Unter Steiermark, Mießtal und Übermurgebiet
  Leto: 1940
  Südostdeutsches Institut, Graz
 • Posebni krajevni imenik za Primorje
  Special-Orts-Repertorium vom Küstenlande
  Repertorio speciale dei luoghi nel Litorale
  Posebni popis miestah u Primorju
  Leto: 1885
  K. K. statistichen Central-Commission = c. kr. Centralna statistična komisija (izdal), Alfred Hölder, Wien (založil)
 • Seznam slovenskih in nemških krajevnih imen na Koroškem leta 1900
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 2014
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Seznam slovenskih in nemških krajevnih imen na Kranjskem leta 1900
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 2014
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Seznam slovenskih in nemških krajevnih imen na Štajerskem leta 1900
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 2014
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Special Orts-Repertorien der im Österreichischen Reichsrathe vertretenen Königsreiche und Länder
  Special Orts-Repertorium von Krein = Specijalni repertorij krajev na Kranjskem
  Neubearbeitung auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1890 = na novo predelan po rezultatih popisa ljudstva dne 31. decembra 1890
  Herausgegeben von der K.K. Statistischen central-Commission = na svitlo dala C. Kr. Centralna statistična komisija
  Leto: 1894
  Alfred Hölder, Wien
Št. zadetkov: 33