Zgodovina v šoli je osrednja slovenska revija, namenjena pouku zgodovine v osnovnih in srednjih šolah. V njej objavljajo didaktične in znanstvene članke slovenski in tuji avtorji. Izhaja nepretrgoma od leta 1992. Do leta 1999 je izhajala štirikrat in do leta 2003 trikrat letno. Od leta 2004 izhaja dvakrat letno, izdaja jo Zavod RS za šolstvo v slovenskem in s povzetki v angleškem jeziku. Namen revije je spremljati in nuditi podporo posodabljanju pouka zgodovine v osnovnih in srednjih šolah z objavljanjem didaktičnih člankov s področja teorije in prakse pouka zgodovine ter objavljati izsledke novejših raziskav iz vseh zgodovinskih obdobij ter aktualnih tem glede na vsebino učnih načrtov ter predmetnih katalogov za zgodovino. V reviji se redno objavlja tudi poročila in ocene o publikacijah s področja didaktike zgodovine kot tudi znanstvenih publikacij, ki so pomembne pri strokovnih pripravah učiteljev na pouk. V ostalih rubrikah se objavlja še članke o eksternem preverjanju znanja zgodovine v osnovni šoli in gimnaziji, o tekmovanjih iz znanja zgodovine, članke s področja povezovanja šol z muzeji, arhivi in drugimi ustanovami, pomembnimi za pouk zgodovine ipd.

Izdajatelj in založnik: Zavod RS za šolstvo
Naslov: Poljanska c. 28, SI-1000 Ljubljana, Republika Slovenija
ISSN 1318-1416

Podrobne informacije o izhajanju revije in kontakti so dostopni na spletni strani revije.

 • Zgodovina v šoli, 1999, št. 2
  Leto: 1999
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 1999, št. 3-4
  Leto: 1999
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2000, št. 1
  Leto: 2000
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2000, št. 2
  Leto: 2000
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljan
 • Zgodovina v šoli, 2000, št. 3-4
  Leto: 2000
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2001, št. 2
  Leto: 2001
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2001, št. 3
  Leto: 2001
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2001, št. 4
  Leto: 2001
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2001, št. 1
  Leto: 2001
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2002, št. 1
  Jubilejna bibliografija objav v reviji Zgodovina v šoli v letih 1992 do 2001
  Leto: 2002
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2002, št. 2
  Leto: 2002
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2002, št. 3-4
  Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni
  Leto: 2002
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2003, št. 1-2
  Slovensko izseljenstvo
  Leto: 2003
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2003, št. 3-4
  Pouk zgodovine v devetletki
  Leto: 2003
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2004, št. 1-2
  Novejši arheološki izsledki na Slovenskem
  Leto: 2004
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2004, št. 3-4
  Vstopanje Slovenije v Evropsko unijo
  Leto: 2004
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2005, št. 1-2
  Izbrane teme iz slovenske zgodovine prve polovice 20. stoletja
  Leto: 2005
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2005, št. 3-4
  Izbrane teme iz slovenske zgodovine 20. stoletja
  Leto: 2005
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2006, št. 1-2
  Zahodna meja v 20. stoletju
  Leto: 2006
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 • Zgodovina v šoli, 2006, št. 3-4
  Prispevki o osamosvojitvi Slovenije
  Leto: 2006
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Št. zadetkov: 46