• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
  Redovan saziv za 1934 i 1935 godinu
  Od I. prethodnog do V. redovnog sastanka
  Od 20. oktobra 1934 do 3. januara 1935. godine
  Vanredan saziv za 1935. godinu
  Od I. prethodnog do VII. redovnog sastanka
  Od 3. juna do 19. oktobra 1935. godine
  Sa debatom o budžetskim dvanaestinama u načelu i pojedinostima
  Leto: 1935
Št. zadetkov: 1