• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
    Redovan saziv za 1933. i 1934. godinu
    Knjiga III
    Od XXI. do XXIX. redovnog sastanka
    Od 18. juna do 19. oktobra 1934. godine
    Leto: 1934
Št. zadetkov: 1