• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
  Redovan saziv za 1933. i 1934. godinu
  Knjiga II
  Od XIV. do XX. redovnog sastanka
  Od 21. marta do 27. marta 1934. godine
  Budžetska debata u načelu i pojedinostima
  Leto: 1934
Št. zadetkov: 1