• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
    Redovan saziv za 1933. i 1934. godinu
    Knjiga I
    I. prethodni sastanak i od I. do XIII. redovnog sastanka
    Od 20. oktobra 1933 do 20. marta 1934. godine
    Leto: 1934
Št. zadetkov: 1