• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
    Redovan saziv za 1932. i 1933. godinu
    Knjiga IV
    Od XXXV. do XLIII. redovnog sastanka
    Od 14. juna do 19. oktobra 1933. godine
    Leto: 1933
Št. zadetkov: 1