• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
  Redovan saziv za 1932. i 1933. godinu
  Knjiga III
  Od XXVIII. do XXXIV. redovnog sastanka
  Od 23. marta do 30. marta 1933. godine
  Budžetska debata u načelu i pojedinostima
  Leto: 1933
Št. zadetkov: 1