• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
    Redovan saziv za 1932. i 1933. godinu
    Knjiga II
    Od XVI. do XXVII. redovnog sastanka
    Od 14. februara do 10. marta 1933. godine
    Leto: 1933
Št. zadetkov: 1