• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
    Redovan saziv za 1932. i 1933. godinu
    Knjiga I
    I. prethodni sastanak i od II. do XV. redovnog sastanka
    Od 20. oktobra do 21. decembra 1932. godine
    Leto: 1933
Št. zadetkov: 1