• Stenografske beleške Narodnog pretstavništva Kraljevine Jugoslavije (Senata i Narodne skupštine)
    Vanredan saziv otvoren prestonom besedom na dan 18. januara 1932. godine u Beogradu
    I. redovni sastanak, 18. januar 1932. godine
    Od II. redovnog sastanka do V. redovnog sastanka, od 25. januara 1932. godine do 27. januara 1932. godine
    Leto: 1932
Št. zadetkov: 1