• Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta
  (1898-1917)
  Avtor(ji): Evgen Lampe
  Leto: 2007
  Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
 • Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije
  1. Del
  Opozicija in oblast
  Leto: 2002
  Arhivsko društvo Slovenije
 • Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo
  1918-1921
  1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919
  Leto: 1998
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku
  Četrta knjiga
  1101-1200
  Avtor(ji): Franc Kos
  Leto: 1915
  Leonova družba, Ljubljana
 • Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku
  Peta knjiga
  1201-1246
  Avtor(ji): Franc Kos
  Leto: 1928
  Leonova družba, Ljubljana
 • Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo
  1918-1921
  2. del: od 28. feb. 1919 do 5. nov. 1919
  Leto: 1999
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo
  1918-1921
  3. del: od 22. mar. 1920 do 9. jul. 1921
  Leto: 2002
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije
  2. Del
  Slovenci in federacija
  Leto: 2003
  Arhivsko društvo Slovenije
 • Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije
  3. Del
  Osamosvojitev in mednarodno priznanje
  Leto: 2004
  Arhivsko društvo Slovenije
 • Conversio Bagoariorum et Carantanorum
  Avtor(ji): Milko Kos
  Leto: 1936
  Znanstveno društvo, Ljubljana
 • Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji
  Knjiga 10
  Dodatek: januar 1942 - september 1943
  Leto: 2005
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji
  Knjiga 1
  marec 1941 - marec 1942
  Leto: 1962
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji
  Knjiga 4
  november 1942 - december 1942
  Leto: 1968
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji
  Knjiga 6
  marec - april 1943
  Leto: 1981
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji
  Knjiga 7
  maj - junij 1943
  Leto: 1989
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji
  Knjiga 5
  januar - februar 1943
  Leto: 1978
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
 • Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji
  Knjiga 11
  Zapisniki sej najvišjih organov in organizacij 1942-1945
  Leto: 2012
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji
  Knjiga 8
  julij 1943
  Leto: 2001
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku
  Druga knjiga
  l. 801-1000
  Avtor(ji): Franc Kos
  Leto: 1906
  Leonova družba, Ljubljana
 • Gospodarska tranzicija v Sloveniji (1990-2004)
  Prehod gospodarstva iz socializma v kapitalizem
  Leto: 2012
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Št. zadetkov: 32