Odlivanje smrti Raziskava Odlivanje smrti je potekala v okviru 3-letnega evropskega projekta TRACES, ki ga je financirala Evropska komisija (Obzorje 2020). Na primeru posmrtnih mask smo se ukvarjali z vlogo umetnika pri posredovanju...več
 • Albert Kramer (MGML)
 • Alojz Kraigher (Notranjski muzej Postojna)
  Leto: 1959
 • Alojzij Gangl (Belokranjski muzej)
  Leto: 1935
 • Anton Aškerc (MGML)
  Avtor(ji): France Kralj
  Leto: 1912
 • Anton Korošec (Biserjane)
  Leto: 1940
 • Anton Sovre (SAZU)
  Leto: 1963
 • Boris Kalin (MG)
  Avtor(ji): Marjan Keršič
  Leto: 1975
 • Etbin Kristan (MNZS)
  Leto: 1953
 • Fran Ramovš (SAZU)
  Leto: 1952
 • Fran Suher (MGML)
  Leto: 1944
 • Fran Šuklje (Dolenjski muzej)
  Avtor(ji): Jakob Ažman
  Leto: 1935
 • Franc Ksaver Meško (Koroški pokrajinski muzej) (1)
  Avtor(ji): Rade Nikolič
  Leto: 1935
 • Franc Ksaver Meško (Koroški pokrajinski muzej) (2)
  Avtor(ji): Rade Nikolič
  Leto: 1935
 • France Kidrič (SAZU)
  Avtor(ji): Stane Dremelj
  Leto: 1950
 • France Kotnik (Pokrajinski muzej Celje)
  Leto: 1950
 • France Kotnik (SAZU)
  Leto: 1950
 • France Mihelič (LM)
  Avtor(ji): Boris Prokofjev
  Leto: 1998
 • Franja Tavčar (LM)
  Leto: 1938
 • Friedrich Nietzsche (MMK)
  Avtor(ji): Rudolf Saudek
  Leto: 1938
 • Giuseppe Tartini (1) (Piran)
  Leto: 1938
Št. zadetkov: 105