• Prispevki za zgodovino sindikalnega gibanja na Slovenskem
  Od začetkov strokovnega gibanja do Enotnih sindikatov Slovenije
  (1868-1945)
  Leto: 1989
  Obzorja, Maribor, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana
 • Našim zvestim, ljubim celjskim meščanom
  (Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine)
  Leto: 2004
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Dachauski procesi
  (Raziskovalno poročilo z dokumenti)
  Leto: 1990
  Komunist, Ljubljana
 • Politično življenje Slovencev
  (od 4. januarja 1797. do 6. januarja 1919. leta)
  Avtor(ji): Dragotin Lončar
  Leto: 1921
  Slovenska Matica, Ljubljana
 • Goriški Slovenci
  Narodne, kulturne, politične in gospodarske črtice
  1. knjiga
  Od leta 1830 do 1900
  Leto: 1932
  Samozaložba, Ljubljana
 • Iz zgodovine Celja
  1780–1848
  Leto: 1996
  Muzej novejše zgodovine, Celje
 • Iz zgodovine Celja
  1848–1918
  Leto: 1998
  Muzej novejše zgodovine, Celje
 • Volitve na Slovenskem
  1861-1918
  Avtor(ji): Vasilij Melik
  Leto: 1965
  Slovenska matica, Ljubljana
 • Iz zgodovine Celja
  1918–1941
  Leto: 2001
  Muzej novejše zgodovine, Celje
 • Iz zgodovine Celja
  1941–1945
  Leto: 2004
  Muzej novejše zgodovine, Celje
 • 1945 – A BREAK WITH THE PAST
  A History of Central European Countries at the End of World War Two
  Leto: 2008
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Iz zgodovine Celja
  1945–1991
  Leto: 2006
  Muzej novejše zgodovine, Celje
 • Začetki samoupravljanja v Sloveniji
  1949-1953
  Leto: 1983
  Obzorja, Maribor
 • Goriški Slovenci
  Narodne, kulturne, politične in gospodarske črtice
  2. knjiga
  Od leta 1901 do 1924
  Leto: 1934
  Samozaložba, Ljubljana
 • Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji (1945-1948)
  Avtor(ji): Zdenko Čepič
  Leto: 1995
  Obzorja, Maribor
 • Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem
  Avtor(ji): Egon Pelikan
  Leto: 1997
  Obzorja, Maribor
 • Arhitektura in urbanizem v Ljubljani : od omembe v pisnih virih leta 1144 do potresa leta 1895 in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Kulturno-informacijski center Križanke, 1994
  Leto: 1994
  Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
 • Novi trg z okolico
  Arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana : atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Leto: 2006
  Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
 • Stari trg, Gornji trg in Levstikov trg
  Arhitekturni in zgodovinski oris mestnih predelov in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana : atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Leto: 2003
  Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
 • Živilski trg in Plečnikove tržnice z okolico v zgodovini
  Arhitekturni in zgodovinski oris predela med Ljubljanico, Ciril-Metodovim trgom, Stritarjevo in Kopitarjevo ulico ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 1997
  Leto: 1997
  Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
Št. zadetkov: 179