• Prispevki za zgodovino sindikalnega gibanja na Slovenskem
  Od začetkov strokovnega gibanja do Enotnih sindikatov Slovenije
  (1868-1945)
  Leto: 1989
  Obzorja, Maribor, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana
 • Našim zvestim, ljubim celjskim meščanom
  (Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine)
  Leto: 2004
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Primorska
  (Oglejski patriarhat, Tržaška škofija)
  2., predelana izd.
  Avtor(ji): Janez Höfler
  Leto: 2016
  Viharnik, Ljubljana
 • Dachauski procesi
  (Raziskovalno poročilo z dokumenti)
  Leto: 1990
  Komunist, Ljubljana
 • Politično življenje Slovencev
  (od 4. januarja 1797. do 6. januarja 1919. leta)
  Avtor(ji): Dragotin Lončar
  Leto: 1921
  Slovenska Matica, Ljubljana
 • Politika slovensko-italijanskega bratstva
  (slovansko-italijanska antifašistična unija v coni A Julijske krajine v času od osvoboditve do uveljavitve mirovne pogodbe)
  Avtor(ji): Nevenka Troha
  Leto: 1998
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Gospodarski razvoj lupoglavskega gospostva v 16. stoletju v luči urbarjev in urbarialnih zapisov 1523-1573
  (z objavo urbarjev iz let 1523 in 1573)
  Leto: 1999
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Goriški Slovenci
  Narodne, kulturne, politične in gospodarske črtice
  1. knjiga
  Od leta 1830 do 1900
  Leto: 1932
  Samozaložba, Ljubljana
 • Iz zgodovine Celja
  1780–1848
  Leto: 1996
  Muzej novejše zgodovine, Celje
 • Iz zgodovine Celja
  1848–1918
  Leto: 1998
  Muzej novejše zgodovine, Celje
 • Volitve na Slovenskem
  1861-1918
  Avtor(ji): Vasilij Melik
  Leto: 1965
  Slovenska matica, Ljubljana
 • Iz zgodovine Celja
  1918–1941
  Leto: 2001
  Muzej novejše zgodovine, Celje
 • Iz zgodovine Celja
  1941–1945
  Leto: 2004
  Muzej novejše zgodovine, Celje
 • 1945 – A BREAK WITH THE PAST
  A History of Central European Countries at the End of World War Two
  Leto: 2008
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Slovenski begunci v taboriščih v Italiji
  1945-1949
  Avtor(ji): Helena Jaklitsch
  Leto: 2018
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Slovenski sindikati in socialna politika
  1945-1950
  Avtor(ji): Mateja Jeraj
  Leto: 1995
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Slovenski dokumentarni film
  1945-1958
  Leto: 2005
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Iz zgodovine Celja
  1945–1991
  Leto: 2006
  Muzej novejše zgodovine, Celje
 • Začetki samoupravljanja v Sloveniji
  1949-1953
  Leto: 1983
  Obzorja, Maribor
 • Razvoj turizma v Sloveniji
  28. zborovanje slovenskih zgodovinarjev. Zbornik referatov.
  Leto: 1996
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Št. zadetkov: 470