• Acta ecclesiastica Sloveniae
    Leto: 1979
    Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Št. zadetkov: 1