Narodna in študijska knjižnica v Trstu (NŠK) je nastala v času tik po drugi svetovni vojni, njen nastanek pa temelji na bogati dediščini slovenskega kulturnega življenja na Tržaškem. Razvoj tega življenja je bil prekinjen s prihodom fašizma, zaradi katerega je ustanovitev NŠK dočakal le majhen del nekdanjega knjižnega in arhivskega fonda slovenskih ustanov iz zamejstva. Leta 1951 je bil v okviru knjižnice ustanovljen Odsek za zgodovino, ki do današnjih dni neprekinjeno skrbi za zbiranje arhivskega gradiva in muzejskih predmetov, pomembnih za preteklost in sedanjost Slovencev v zamejstvu. Odsek se v svojem delu ni omejil le na vlogo ustanove za hrambo tega bogatega gradiva, temveč že od samega začetka skrbi za njegovo strokovno in znanstveno proučevanje ter uporabo, kar se odraža v odsekovi bogati publicistični in razstavni dejavnosti ter pogosti organizaciji strokovnih srečanj.

O bogati zgodovini Odseka za zgodovino NŠK, njegovi dejavnosti in gradivu več na povezavah:

Kronološki pregled delovanja Odseka za zgodovino NŠK od ustanovitve do danes
Prikaz organizacijske strukture, delovanja in gradiva Odseka za zgodovino NŠK
 • Slavjanska čitalnica v Trstu
  Odborovih pomenkov knjiga
  17. december 1865 – 19. marec 1876
  Leto: 1876
  Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino), Trst
 • Tajnikova knjiga
  Slovenska čitalnica v Škednju (Trst)
  20. december 1897 – 27. februar 1907
  Leto: 1907
  Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino), Trst
 • Dramatični krožek v Gorici
  Zapisnik sej: 15. november 1923 – 13. september 1926
  Leto: 1926
  Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino), Trst
 • Hrvatska štedionica v Trstu
  Zapisniki glavne skupščine: 3. april 1910 – 7. november 1922
  Leto: 1922
  Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino), Trst
 • Jadranska banka v Trstu
  Zapisnik sej eksekutivnega odbora: 30. oktober 1908 – 9. september 1913
  Leto: 1913
  Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino), Trst
 • Jadranska banka v Trstu
  Zapisnik sej eksekutivnega odbora: 31. oktober 1905 – 19. julij 1908
  Leto: 1908
  Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino), Trst
 • Jadranska banka v Trstu
  Zapisnik sej upravnega sveta: 29.oktober 1905 – 1. december 1912
  Leto: 1912
  Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino), Trst
 • Javna ljudska knjižnica v Nabrežini
  Zapisniki: 16. januar 1906 – 4. marec 1914
  Leto: 1914
  Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino), Trst
 • Pevsko društvo Adrija v Barkovljah (Trst)
  Tajniška knjiga 1894 – 1912
  Leto: 1912
  Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino), Trst
Št. zadetkov: 9