• Delovanje zgodovinskih društev s sedežem v Ljubljani v 19. stoletju
  Historično društvo za Kranjsko
  Avtor(ji): Olga Janša Zorn
  Leto: 1988
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Družbene in gospodarske posledice železarjenja na Slovenskem v poznem srednjem veku
  Avtor(ji): Gašper Oitzl
  Leto: 1988
  samozal., Ljubljana
 • Javni in zasebni vidiki rodnostnih strategij Slovenk in Slovencev v prvi Jugoslaviji
  Leto: 2013
  samozal., Ljubljana
 • Politična orientacija koroških Slovencev in boj za mejo v letih 1945 - 1950
  Avtor(ji): Tone Zorn
  Leto: 1966
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Premogovništvo na Slovenskem do 19. stoletja
  Avtor(ji): Jože Šorn
  Leto: 1961
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • The formation and development of the socialist town in Yugoslavija and Czechoslovakia, 1945-1965
  Avtor(ji): Ana Kladnik
  Leto: 2013
  samozal., Ljubljana
 • Zgodovina podjetništva na Slovenskem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne
  Avtor(ji): Mitja Sunčič
  Leto: 2011
  samozal., Ljubljana
Št. zadetkov: 7