Priročniki s področja šolstva obsegajo različne tiskane objave seznamov in podatkov šolskih oblasti, šol in učiteljstva v posameznih deželah ali pa v vseh slovenskih deželah v Habsburški monarhije oz. v jugoslovanskem delu Slovenije. Podatke o šolstvu so obsegali tudi splošni priročniki, kot samostojne publikacije pa so od 60. let 19. stol. izhajali pod različnimi naslovi (Personalstand, Imenik, Popotnikov koledar, Schematismus, Ročni zapisnik, Stalež šolstva in učiteljstva). Obširni pregled tovrstnega gradiva prinaša delo »Jože Žontar (red.) et al., Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do 1918. Zgodovinsko bibliografski vodnik, 1988«). Kot uporabni tiskani viri za šolsko in krajevno zgodovino in biografske študije 19. in 20. stoletja so v digitalni obliki dostopni primeri nekaterih priročnikov - od personalnega stanja učiteljstva, imenikov šol in učiteljstva ter vse do statističnih pregledov šolstva in prosvete (1939/40). Pri uporabi gradiva je pomembno upoštevati navedbo v publikaciji na kateri datum (npr. začetek določenega šolskega leta) se nanašajo podatki.

 • Schematismus der Volksschulen Steiermarks
  (Abgeschlossen Ende December 1889)
  Leto: 1890
  Selbstverlag, Graz
 • Schematismus der Volksschulen Krains
  Abgeschlossen am 1. März 1876
  Herausgegeben vom Krainischen Landes-Lehrerverein
  Leto: 1876
  Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Laibach
 • Telesno-vzgojne tekme za učence in učenke ljudskih - meščanskih ter srednjih nižjih in višjih šol
  Concorsi di educazione fisica per alunni ed alunne delle scuole popolari - civiche - medie inferiori e medie superiori
  Leto: 1943
  Gioventù Italiana del Littorio di Lubiana; Comando federale – Italijanska liktorska mladina v Ljubljani; zvezno poveljstvo, Ljubljana
 • Glasbena akademija v Ljubljani. Izvestje za šolsko leto 1942-1943 - XX-XXI
  Leto: 1943
  Rektorat Glasbene akademije, Ljubljana
 • Glasbena akademija v Ljubljani. Srednja glasbena šola v Ljubljani. Izvestje za šolsko leto 1940 - 1941
  Leto: 1941
  Rektorat Glasbene akademije, Ljubljana
 • Imenik šolskih oblastev, ljudskih šol, učiteljev in učiteljic na Kranjskem
  Avtor(ji): Jakob Praedika
  Leto: 1885
  "Slovensko učiteljsko društvo" v Ljubljani, Ljubljana
 • Imenik šolskih oblastnij, šol in učiteljev po Slovenskem, t. j. na slovenskem Štajerju, Kranjskem, sl. Korotanu, Primorskem in slov. Ogerskem
  Leto: 1874
  Slovensko učiteljsko društvo, Ljubljana
 • K. k. Staatsgymnasium in Marburg a/D.
  Jahres-Bericht über das Schuljahr 1912— 1913.
  Veröffentlicht durch den Direktor Dr. Josef Tominšek
  Leto: 1913
  K. k. Staatsgymnasium, Marburg
 • Prosvetni šematizam Kraljevine Jugoslavije
  Knjiga prva: osnovna nastava
  Leto: 1932
  Kralevine Jugoslavije povlašćena nakladna knjižara, Zagreb
 • Kr. Univerza v Ljubljani. Seznam predavanj za letni semester 1943-XXI (od 1. marca do 30. junija 1943.)
  R. Universita di Lubiana. Programmi dei corsi per il semestre estivo 1943-XXI (1 marzo — 30 giugno 1943)
  Leto: 1943
  Kraljeva univerza v Ljubljani, Ljubljana
 • Kr. Univerza v Ljubljani. Seznam predavanj za zimski semester 1942/43-XXI (od 25. septembra 1942 do 15. februarja 1943.)
  R. Universita di Lubiana. Programmi dei corsi per il semestre invernale 1942/43-XXI (25 settembre 1942 — 15 febbraio 1943)
  Leto: 1942
  Kraljeva univerza v Ljubljani, Ljubljana
 • Letno izvestje c. kr. obrtne strokovne šole za lesno industrijo v Ljubljani o šolskem letu 1892/93
  Avtor(ji): Ivan Šubic
  Leto: 1893
  C. kr. obrtna strokovna šola za lesno industrijo, Ljubljana
 • Problemi školske reforme
  Organizacija osmogodišnje škole: nacrt
  Spremanje nastavnika za osmogodišnju školu: nacrt
  Leto: 1956
  Nolit, Beograd
 • Personalstand der Lehrer an den Volksschulen in der F. B. Lavanter Diözese zu Marburg in Steiermark
  Leto: 1862
  E. Jauschiz, Marburg
 • Personalstatus der mit 1. Jänner 1918 an den öffentlichen allgemeinen Volksschulen in Krain definitive angestellten Lehrpersonen 1918
  Leto: 1918
 • Personalstatus der mit 1. October 1898 an den öffentlichen allgemeinen Volksschulen in Krain definitive angestellten Lehrpersonen
  Leto: 1898
  Druck von A. Klein & Comp., Laibach
 • Popotnikov Koledar za slovenske učitelje 1889
  S popolnim šematizmom šolsk. oblastnij, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južno-Štirskem, Kranjskem, Primorskem in slo. delu Koroškega po stanju v začetku šolskega leta 1888/89
  Leto: 1888
  "Sv. Cirila", Maribor
 • Popotnikov koledar za slovenske učitelje 1887
  S popolnim šematizmom šolsk. oblastnij, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južno-Štirskem, Kranjskem, Primorskem in slo. delu Koroškega po stanju v začetku šolskega leta 1886/7
  Leto: 1886
  "Sv. Cirila", Maribor
 • Popotnikov koledar za slovenske učitelje 1888
  S popolnim šematizmom šolsk. oblastnij, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južno-Štirskem, Kranjskem, Primorskem in slo. delu Koroškega po stanju v začetku šolskega leta 1887/88
  Leto: 1887
  "Sv. Cirila", Maribor
 • Popotnikov koledar za slovenske učitelje 1892
  S popolnim imenikom šolsk. oblastnij, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južno-Štirskem, Kranjskem, Primorskem in slo. delu Koroškega po stanju v začetku šolskega leta 1891/92
  Leto: 1891
  "Dragotin Hribar", Celje
Št. zadetkov: 35