Priročniki s področja šolstva obsegajo različne tiskane objave seznamov in podatkov šolskih oblasti, šol in učiteljstva v posameznih deželah ali pa v vseh slovenskih deželah v Habsburški monarhije oz. v jugoslovanskem delu Slovenije. Podatke o šolstvu so obsegali tudi splošni priročniki, kot samostojne publikacije pa so od 60. let 19. stol. izhajali pod različnimi naslovi (Personalstand, Imenik, Popotnikov koledar, Schematismus, Ročni zapisnik, Stalež šolstva in učiteljstva). Obširni pregled tovrstnega gradiva prinaša delo »Jože Žontar (red.) et al., Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do 1918. Zgodovinsko bibliografski vodnik, 1988«). Kot uporabni tiskani viri za šolsko in krajevno zgodovino in biografske študije 19. in 20. stoletja so v digitalni obliki dostopni primeri nekaterih priročnikov - od personalnega stanja učiteljstva, imenikov šol in učiteljstva ter vse do statističnih pregledov šolstva in prosvete (1939/40). Pri uporabi gradiva je pomembno upoštevati navedbo v publikaciji na kateri datum (npr. začetek določenega šolskega leta) se nanašajo podatki.


Warning: file_get_contents(http://localhost:9200/publications/_search): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhost/sistory3_git/application/models/SI/Elastic/Helper.php on line 28