Priročniki s področja šolstva obsegajo različne tiskane objave seznamov in podatkov šolskih oblasti, šol in učiteljstva v posameznih deželah ali pa v vseh slovenskih deželah v Habsburški monarhije oz. v jugoslovanskem delu Slovenije. Podatke o šolstvu so obsegali tudi splošni priročniki, kot samostojne publikacije pa so od 60. let 19. stol. izhajali pod različnimi naslovi (Personalstand, Imenik, Popotnikov koledar, Schematismus, Ročni zapisnik, Stalež šolstva in učiteljstva). Obširni pregled tovrstnega gradiva prinaša delo »Jože Žontar (red.) et al., Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do 1918. Zgodovinsko bibliografski vodnik, 1988«). Kot uporabni tiskani viri za šolsko in krajevno zgodovino in biografske študije 19. in 20. stoletja so v digitalni obliki dostopni primeri nekaterih priročnikov - od personalnega stanja učiteljstva, imenikov šol in učiteljstva ter vse do statističnih pregledov šolstva in prosvete (1939/40). Pri uporabi gradiva je pomembno upoštevati navedbo v publikaciji na kateri datum (npr. začetek določenega šolskega leta) se nanašajo podatki.

 • Schematismus der Volksschulen Steiermarks
  (Abgeschlossen Ende December 1889)
  Leto: 1890
  Selbstverlag, Graz
 • Letno poročilo slovenskih ljudskih šol „Družbe sv. Cirila in Metoda“ v Trstu
  1. šestrazredne deške šole pri sv. Jakobu s pravico javnosti (min. odl. 22. aprila 1893 št. 7790)
  2. šestrazredne dekliške šole pri sv. Jakobu s pravico javnosti (min. odl. 22. aprila 1893 št. 7790)
  3. šestrazredne dekliške šole na Acquedottu s pravico javnosti (min. odl. 24. julija 1911 št. 21.900)
  Šolsko leto 1912/1913
  Leto: 1913
  Edinost, Trst
 • Schematismus der Volksschulen Krains
  Abgeschlossen am 1. März 1876
  Herausgegeben vom Krainischen Landes-Lehrerverein
  Leto: 1876
  Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Laibach
 • Imenik šolskih oblastev, ljudskih šol, učiteljev in učiteljic na Kranjskem
  Avtor(ji): Jakob Praedika
  Leto: 1885
  "Slovensko učiteljsko društvo" v Ljubljani, Ljubljana
 • Imenik šolskih oblastnij, šol in učiteljev po Slovenskem, t. j. na slovenskem Štajerju, Kranjskem, sl. Korotanu, Primorskem in slov. Ogerskem
  Leto: 1874
  Slovensko učiteljsko društvo, Ljubljana
 • Prosvetni šematizam Kraljevine Jugoslavije
  Knjiga prva: osnovna nastava
  Leto: 1932
  Kralevine Jugoslavije povlašćena nakladna knjižara, Zagreb
 • Personalstand der Lehrer an den Volksschulen in der F. B. Lavanter Diözese zu Marburg in Steiermark
  Leto: 1862
  E. Jauschiz, Marburg
 • Personalstatus der mit 1. Jänner 1918 an den öffentlichen allgemeinen Volksschulen in Krain definitive angestellten Lehrpersonen 1918
  Leto: 1918
 • Personalstatus der mit 1. October 1898 an den öffentlichen allgemeinen Volksschulen in Krain definitive angestellten Lehrpersonen
  Leto: 1898
  Druck von A. Klein & Comp., Laibach
 • Popotnikov Koledar za slovenske učitelje 1889
  S popolnim šematizmom šolsk. oblastnij, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južno-Štirskem, Kranjskem, Primorskem in slo. delu Koroškega po stanju v začetku šolskega leta 1888/89
  Leto: 1888
  "Sv. Cirila", Maribor
 • Popotnikov koledar za slovenske učitelje 1887
  S popolnim šematizmom šolsk. oblastnij, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južno-Štirskem, Kranjskem, Primorskem in slo. delu Koroškega po stanju v začetku šolskega leta 1886/7
  Leto: 1886
  "Sv. Cirila", Maribor
 • Popotnikov koledar za slovenske učitelje 1888
  S popolnim šematizmom šolsk. oblastnij, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južno-Štirskem, Kranjskem, Primorskem in slo. delu Koroškega po stanju v začetku šolskega leta 1887/88
  Leto: 1887
  "Sv. Cirila", Maribor
 • Popotnikov koledar za slovenske učitelje 1892
  S popolnim imenikom šolsk. oblastnij, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južno-Štirskem, Kranjskem, Primorskem in slo. delu Koroškega po stanju v začetku šolskega leta 1891/92
  Leto: 1891
  "Dragotin Hribar", Celje
 • Popotnikov koledar za slovenske učitelje 1897
  S popolnim imenikom šolsk. oblastnij, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južno-Štirskem, Kranjskem, Primorskem in slo. delu Koroškega po stanju v začetku šolskega leta 1896-97
  Leto: 1896
  "Goriška tiskarna", Gorica
 • Ročni zapisnik “Zveze jugoslovenskih učiteljskih društev” 1923
  Leto: 1922
  Zveza jugoslovenskih učiteljskih društev Julijske krajine, Trst
 • Ročni zapisnik “Zveze jugoslovenskih učiteljskih društev” Julijske krajine za leto 1922
  Leto: 1922
  Zveza jugoslovenskih učiteljskih društev Julijske krajine, Trst
 • Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini za šolsko leto 1936/37
  Sestavil Prosvetni oddelek kraljevske banske uprave
  Leto: 1940
  Banovinska zaloga šolskih knjig in učil, Ljubljana
 • Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini za šolsko leto 1939/40
  Sestavil Prosvetni oddelek kraljevske banske uprave
  Leto: 1941
  Banovinska zaloga šolskih knjig in učil, Ljubljana
 • Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji
  Sestavil in izdal Višji šolski svet v Ljubljani
  Leto: 1923
  Učiteljska tiskarna, Ljubljana
 • Stalež srednjih in strokovnih šol v Sloveniji januarja 1928
  Avtor(ji): Janko Leskošek
  Leto: 1928
  Profesorsko društvo, Ljubljana
Št. zadetkov: 25