• Vsi metapodatki
    • dcterms:extent
      • HTML spletna stran generirana z oXygen. Omejeno le na prikaz Annotations, Attributes, Facets, Instances, Properties, Used by. Zaradi teh omejitev je pri prikazu potrebno zelo malo slik (dostopne na http://www.sistory.si/SISTORY:ID:20392). V HTML, ki je pridobljen z oXygen, je potrebno naknadno popraviti poti do teh slik (pred tem jih še iz jpg pretvoriti v gif). Orogonalni CSS je naknadno vključen v glavo HTML.
    • dcterms:format
      • text/html