Prispevki za zgodovino sindikalnega gibanja na Slovenskem

Od začetkov strokovnega gibanja do Enotnih sindikatov Slovenije

(1868-1945)

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1989
Založnik(i): Obzorja, Maribor, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana
Zbirka: Documenta et studia historiae recentioris ; 7
Identifier: COBISS.SI-ID 24052993


 • Podroben opis

  Prikaz značilnosti razvoja in delovanja strokovnih - sindikalnih - organizacij na Slovenskem od začetkov do NOB ter oris problematike virov in literature je glede vsebine in opozoril na stanje proučen osti izhodišče za nadaljnje kolektivno delo za sintetični oris sindikalnega gibanja na Slovenskem, ki ga bo treba, vsaj v pregledni obliki, napisati tudi za čas po ustanovitvi Enotnih sindikatov leta 1945. Vsebuje tudi poskus periodizacije od leta 1868 do 1941, napisana pa je zaradi neobdelanosti nekaterih smeri sindikalnega gibanja oziroma posameznih procesov v njegovem razvoju v precejšnji meri na proučevanju zlasti glasil strokovnih organizacij in arhivskih virov. Nadaljnje razprave so razporejene po kronološkem zaporedju in vsebujejo podrobnejše osvetlitve posameznih razvojnih in akcijskih značilnosti strokovnih organizacij v vseh časovnih obdobjih od začetkov do NOB, največ iz razrednega in krščanskosocialističnega sindikalnega gibanja, ki sta bila tudi po pomembnosti njegovo jedro. Sklepni prispevek naj bi bil predvsem spodbuda za načrtnejše proučevanje strokovnega gibanja v posameznih delovnih organizacijah.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/995
  • dcterms:title
   • Prispevki za zgodovino sindikalnega gibanja na Slovenskem
   • Od začetkov strokovnega gibanja do Enotnih sindikatov Slovenije
   • (1868-1945)
  • dcterms:creator
   • Miroslav Stiplovšek
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • sindikalna gibanja
   • 1868-1945
   • Slovenia
   • unionist movement
   • 1868-1945
  • dcterms:description
   • Prikaz značilnosti razvoja in delovanja strokovnih - sindikalnih - organizacij na Slovenskem od začetkov do NOB ter oris problematike virov in literature je glede vsebine in opozoril na stanje proučen osti izhodišče za nadaljnje kolektivno delo za sintetični oris sindikalnega gibanja na Slovenskem, ki ga bo treba, vsaj v pregledni obliki, napisati tudi za čas po ustanovitvi Enotnih sindikatov leta 1945. Vsebuje tudi poskus periodizacije od leta 1868 do 1941, napisana pa je zaradi neobdelanosti nekaterih smeri sindikalnega gibanja oziroma posameznih procesov v njegovem razvoju v precejšnji meri na proučevanju zlasti glasil strokovnih organizacij in arhivskih virov. Nadaljnje razprave so razporejene po kronološkem zaporedju in vsebujejo podrobnejše osvetlitve posameznih razvojnih in akcijskih značilnosti strokovnih organizacij v vseh časovnih obdobjih od začetkov do NOB, največ iz razrednega in krščanskosocialističnega sindikalnega gibanja, ki sta bila tudi po pomembnosti njegovo jedro. Sklepni prispevek naj bi bil predvsem spodbuda za načrtnejše proučevanje strokovnega gibanja v posameznih delovnih organizacijah.

  • dcterms:publisher
   • Obzorja, Maribor
   • Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Documenta et studia historiae recentioris ; 7
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 24052993
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:coverage
   • Slovenija, 1868-1945