Državna ureditev in upravno-teritorialni razvoj v Sloveniji (1945-1963)

Avtor(ji): Kopač, Janez
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Za obdobje od konca druge svetovne vojne do sprejetja jugoslovanske zvezne in republiških ustav aprila leta 1963 je značilno živahno dogajanje na ustavnem, še bolj pa na upravno-teritorialnem področju. Na upravnoteritorialnem področju sledimo številnim zakonskim predpisom, ki so določali območja krajevnih, okrajnih, okrožnih in nekaj časa tudi oblastnih upravnih rešitev. Pristojnosti pa so njihovim oblastnim, to je ljudskim odborom, določali zvezna ustava iz leta 1946, republiška ustava iz leta 1947 ter prav tako obojni ustavni zakon iz leta 1953 in kar nekaj zakonov o delovanju in pristojnostih njihovih ljudskih odborov. Le-ti so postopno uvajali občinsko obliko delovanja oblasti na najnižjih upravnih ravneh. Petdeseta leta 20. stoletja so tudi obdobje začetka uvajanja samoupravljanja kot značilno jugoslovanske oblike vodenja uprave in gospodarstva. Zelo pomembne so bile spremembe sredi leta 1955, ko je bil tako v Jugoslaviji kakor tudi v Sloveniji uveden t. i. komunalni sistem, kije zahteval velike in gospodarsko relativno samostojne občine, imenovane tudi komune. To so v ustavne norme postavile zvezna in republiške ustave iz leta 1963. Občine komune, ki so se oblikovale do ustave leta 1963, se na območju Slovenije niso skoraj nič spremenile do ustanovitve novih občin konec leta 1994.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9936
  • dcterms:title
   • Državna ureditev in upravno-teritorialni razvoj v Sloveniji (1945-1963)
  • dcterms:alternative
   • Political Systems and Administrative-Territorial Development in Slovenia (1945-1963)
  • dcterms:creator
   • Janez Kopač
  • dcterms:subject
   • upravno-teritorialni razvoj
   • državna ureditev
   • Slovenija
   • 1945/1963
   • political systems
   • administrative-territorial development
   • Slovenia
   • 1945/1963
  • dcterms:abstract
   • The period from the end of World War II to the adoption of the Yugoslav Federal Constitution and the constitutions of die republics in April, 1963 is characterised by dynamic changes in the constitutional field, and, even more, in the administrative and territorial field. In the administrative and territorial field we can follow the shaping of numerous regulations which defined the jurisdiction of local, regional and district, and for some time, also government administrative solutions. The responsibilities of government committees i.e. the so-called People's Committees, were defined by the Federal Constitution of 1946, the Constitution of the Republic from 1947, two (both federal and republic) constitutional laws from 1953, and several other laws governing the operations and responsibilities of these People's Committees. These committees gradually introduced a municipal form of exercising power on the lowest administrative levels. The 1950s were also the period in which the self-management system was introduced as a specific Yugoslav form of management of the administration and the economy. The changes that took place in mid-1955 were also very important, since they introduced the so-called Communal system in Slovenia and Yugoslavia, by which large municipalities (also called Communes) which had a relatively large amount of autonomy in the field of economics, were established. In 1963, these Communes were introduced in the Federal Constitution, as well as in the constitutions of all the republics. On the territory of Slovenia, the municipalities/communes which were formed until the adoption of the constitutions of 1963, underwent very few changes until the establishment of the new municipalities at the end of 1994.

   • Za obdobje od konca druge svetovne vojne do sprejetja jugoslovanske zvezne in republiških ustav aprila leta 1963 je značilno živahno dogajanje na ustavnem, še bolj pa na upravno-teritorialnem področju. Na upravnoteritorialnem področju sledimo številnim zakonskim predpisom, ki so določali območja krajevnih, okrajnih, okrožnih in nekaj časa tudi oblastnih upravnih rešitev. Pristojnosti pa so njihovim oblastnim, to je ljudskim odborom, določali zvezna ustava iz leta 1946, republiška ustava iz leta 1947 ter prav tako obojni ustavni zakon iz leta 1953 in kar nekaj zakonov o delovanju in pristojnostih njihovih ljudskih odborov. Le-ti so postopno uvajali občinsko obliko delovanja oblasti na najnižjih upravnih ravneh. Petdeseta leta 20. stoletja so tudi obdobje začetka uvajanja samoupravljanja kot značilno jugoslovanske oblike vodenja uprave in gospodarstva. Zelo pomembne so bile spremembe sredi leta 1955, ko je bil tako v Jugoslaviji kakor tudi v Sloveniji uveden t. i. komunalni sistem, kije zahteval velike in gospodarsko relativno samostojne občine, imenovane tudi komune. To so v ustavne norme postavile zvezna in republiške ustave iz leta 1963. Občine komune, ki so se oblikovale do ustave leta 1963, se na območju Slovenije niso skoraj nič spremenile do ustanovitve novih občin konec leta 1994.

  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Andrej Nared (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2000
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:706
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf